Kitap Peri Gazozu – thetributepages.co.uk


10 thoughts on “Kitap Peri Gazozu – thetributepages.co.uk

 1. says: Read & Download Peri Gazozu Kitap Peri Gazozu – thetributepages.co.uk Read & Download µ PDF, eBook or Kindle ePUB free á Ercan Kesal

  Kitap Peri Gazozu – thetributepages.co.uk Avanos Ağustos akşamı Sekiz dokuz yaşlarındayım Salonun bahçeye açılan penceresi açık Ilık bir rüzgâr bahçeden gelen kokuları içeriye taşıyor Evde kimse yok Annem ve kardeşlerim niye evde değiller bilmiyorum ‘Somya’ya uzanmışım Philips radyomuzda Türk Sanat Müziği çalıyor Uyku ile uyanıklık arası bir yerdeyim Kapı açılıyor önce gölge gibi babam geliyor Üzerime eğilip saçlarımı okşuy

 2. says: Read & Download µ PDF, eBook or Kindle ePUB free á Ercan Kesal Ercan Kesal á 5 Read Kitap Peri Gazozu – thetributepages.co.uk

  Kitap Peri Gazozu – thetributepages.co.uk Ercan Kesal á 5 Read İçine hiç bakmadan yorumları okumadan roman sanarak aldığım kitabın öykü kitabı çıktığını düşünmüştüm Gel gör ki kitap çook büyük bir romanmış aslında Yer yer güldüren çoğu zaman yüzümde acı bir if

 3. says: Kitap Peri Gazozu – thetributepages.co.uk Read & Download µ PDF, eBook or Kindle ePUB free á Ercan Kesal

  Kitap Peri Gazozu – thetributepages.co.uk Ercan Kesal Doktorluk mesleğine başladığı yıllardan anılarından bahsederken tüm insanlıktan intikamını titizlikle almışÖzellikle taşrada görev yaparken karşılaştığı durumlara hem hekim olarak hem de insan olarak verdiği tepkilerle sizi öyle bir burun buruna getiriyor ki o an da karar vermek için tüm duygu ve benliğ

 4. says: Read & Download Peri Gazozu Ercan Kesal á 5 Read Kitap Peri Gazozu – thetributepages.co.uk

  Kitap Peri Gazozu – thetributepages.co.uk Bu kitabı 2014 yılında okumuştum O dönemde Goodreads hayatımda değildi; ama İnstagram'a koyduğum yorumu farkettim bugün fotoğraflarımda gezinirken Değiştirmeden ekliyorum buraya güzel yorum olmuş da söylemesi ayıp Kitabı bitirdim Ikinci kez mecburi hizmete gitmeye hazırlandığım bugünlerde Ercan Kesal'ın çocukluk ve mecburi hizmet anıları çoğu zaman duygu dolu anlar yaşamama neden oldu Benim için

 5. says: Kitap Peri Gazozu – thetributepages.co.uk

  Kitap Peri Gazozu – thetributepages.co.uk Unutmamak için kendime not Bunu sana hastan Zafer Hanım kitap okumayı sevdiğini söyleyince okuman için vermişti Anı türünde aklımda yer edecek kitaplardan biri olacak sanırım Öncelikle belli bir zaman çizgisinde ilerlemekten çok belli bir konuda hayatının belli dönemlerinden kesitleri anlatmışBu yön

 6. says: Read & Download Peri Gazozu Ercan Kesal á 5 Read Read & Download µ PDF, eBook or Kindle ePUB free á Ercan Kesal

  Kitap Peri Gazozu – thetributepages.co.uk Ercan Kesal á 5 Read Read & Download Peri Gazozu Yazarın cümleleri beklediğimden çok daha güzel ve anlattıkları size dokunuyor ancak bölümler kronolojik olarak değil belli bi başlık tema altında örneğin yorgan ve bardağı taşıran son damla gibi anlatılmış ve açıkcası böyle olmasını biraz kopuk buldum

 7. says: Read & Download Peri Gazozu Kitap Peri Gazozu – thetributepages.co.uk

  Kitap Peri Gazozu – thetributepages.co.uk Avanos'ta büyümüş çocukluğunu özleyen bir adam12 eylül döneminde bir devrimci solcubir taşra doktorubilge bir babaşefkatli bir anne annelerküçücük ölen çocuklar tecavüze uğrayan kadınlarülkedeki haksızlıklar kalp kırıklıklarıErcan Kesal radikal gazetesinde yazarken bu yazıların müptelası olmuştum Bunları bir araya getirip düzenlediğinde ortaya çıkan şeyin yukarıda belirttiğim başlıklarda bir büt

 8. says: Ercan Kesal á 5 Read Read & Download µ PDF, eBook or Kindle ePUB free á Ercan Kesal Kitap Peri Gazozu – thetributepages.co.uk

  Kitap Peri Gazozu – thetributepages.co.uk Ercan Kesal 'okur hikayelerimi okumak yerine seyretsin istedim' demiş kitabının sunuş yazısında Benim için tam olarak istediği gibi oldu Kendisiyle yazdıkları arasındaki mesafeyi kaldırmayı başarmış son derece yalın ve naif bir seyirdi benim için İzledim ve izlediğim herşeyden yakalandımFazla bulduğumsa; Bu denli dok

 9. says: Kitap Peri Gazozu – thetributepages.co.uk

  Kitap Peri Gazozu – thetributepages.co.uk Ercan Kesal á 5 Read Read & Download Peri Gazozu Peri Bacaları diyarında peri gazozları içilirBu kitap da en sevdiklerimden biri Ercan Kesel hekimlik dönemlerinde görev yaptığı yerlerde başına gelenleri bir günlük gibi not düşmüş Kendi çocukluk ve gençlik dönemlerinden de bahsetmiş Hem eğlenceli hem de bir o kadar hüzünlü sayfalar

 10. says: Kitap Peri Gazozu – thetributepages.co.uk Read & Download µ PDF, eBook or Kindle ePUB free á Ercan Kesal Read & Download Peri Gazozu

  Kitap Peri Gazozu – thetributepages.co.uk Peri Gazozu'nun içinden insan sevgisi geçiyorSıklıklaÜstelik de insana duyulan inancın tükendiği şu zamanlardaİnsanoğluna serzeniş çokça ama yine de umut vaat ediyor kitabın yazarı her satırıylaBir tabak mantıyla pelte gibi bir tabak tel kadayıflaKaybettiklerimizin umudumuzdan çok olmaması beklentisi taşıya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Peri Gazozu

Ercan Kesal á 5 Read

Peri Gazozu nun i inden insan sevgisi ge iyorS kl kla stelik de insana duyulan inanc n t kendi i u zamanlarda nsano luna serzeni ok a ama yine de umut vaat ediyor kitab n yazar her sat r ylaBir tabak mant yla elte gibi bir tabak tel kaday flaKaybettiklerimizin umudumuzdan ok olmamas beklentisi ta yan Peri Gazozu bir f rsat yarat l okunmal en ok da Mevl t Amca n n hatr na Ercan Kesal okur hikayelerimi okumak yerine seyretsin istedim demi kitab n n sunu yaz s nda Benim i In Tam Olarak Istedi tam olarak Istedi Gibi Oldu Kendisiyle gibi oldu Kendisiyle klar aras ndaki mesafeyi kald rmay ba arm son derece yal n ve naif bir seyirdi benim i in zledim ve izledi im her eyden yakaland mFaz. Vicdanımız kuruyor Babalarını erken #Kaybetmiş Yetim çocukların Masum Başlarını Koyacakları Göğüsler #yetim çocukların masum başlarını koyacakları göğüsler çöktü farkında mısınız Göğüs çöktükçe zulüm tepemizde kalıyor Kavisli ve dolaşık geçmişimizse bozuk düzenimizin telleri olmuş Duyduğunuz sesler bu yüzden içli ve bu kadar derinden geliyorŞimdi bir türlü sığamayıp delice bir kavgaya tutuştuğumuz adına Anadolu dene. ,

La buldu umsa Bu denli dokunakl s z n bitti i yerlerde alt izilmi mesajlar k vam ndaki son s zler fazlal k olmu kanaatimce Oysa ki o anlar ya atan c mleler hemen ard ndan bir sessizli i yoklat yor okura Yazar n c mleleri bekledi imden ok daha g zel ve anlatt klar size dokunuyor ancak b l mler kronolojik olarak de il belli bi ba l k tema alt nda rne in yorgan ve barda ta ran son damla gibi anlat lm ve a kcas b Yle Olmas N Biraz Kopuk olmas n biraz kopuk Bu kitab 2014 y l nda okumu tum O d nemde Goodreads hayat mda de ildi ama nstagram a koydu um yorumu farkettim bug n foto raflar mda gezinirken De i tirmeden ekliyorum buraya g zel yorum olmu da s ylemesi ay Kitab. N şu kadim topraklarda binlerce yıl önce hüküm sürmüş bir Hitit kralının oğullarına bıraktığı VASIYETE BAKıN ISTERSENIZ ÖLDüğüMDE BENI USULüNCE YıKAYıN GöğSüNüZE YASLAYıN bakın isterseniz Öldüğümde beni usulünce yıkayın göğsünüze yaslayın toprağa bırakın Bu kadar Hayatın en yalın ve en efsunlu meseleleri ölüm ve yaşam annebaba çocuk arasındaki zor muhabbet büyümek ve yaşlanmak üzerine Vefalı bir oğulun gözüyle Bilhassa ölümün öl?. Bitirdim Ikinci kez mecburi hizmete gitmeye haz rland m bug nlerde Ercan Kesal n ocukluk ve mecburi hizmet an lar o u zaman duygu dolu anlar ya amama neden oldu Ercan Kesal n ocukluk ve mecburi hizmet an lar o u zaman duygu dolu anlar ya amama neden oldu i in hayat mda zel bir yere koydu um kitaplardan biri oldu Peri Gazozu Ge ti i co rafya itibariyle hekimli im itibariyle hayat n sol yan ndan bakan yap s itibariyle ok ok zel benim i in iddetle tavsiye ediyorum ine hi bakmadan yorumlar okumadan roman sanarak ald m kitab n yk kitab kt n d nm tavsiye ediyorum ine hi bakmadan yorumlar okumadan roman sanarak ald m kitab n yk kitab kt n d nm m Gel ald m kitab n yk kitab kt n d nm m Gel r ki kitap ook b y k bir romanm asl nda Yer yer g ld ren o u zaman y z mde ac bir ifade ve g z mde birka damla ya ile el elde ba ba ta kald m bir kitap oldu ok be endim Ercan Kesal n yaz s ?mle başetmenin olağanüstülüğü ve olağanlığı üzerineAlışmaya direnen bir hekimin gözüyleTaşranın sıcak kucağı ve serin kasveti üzerine Orayı hem içinden hem dışından bilen bir evladının gözüyle Türkiyenin ipin ucundaki yakın tarihinin gölgesi Kalbi avucundabirinin gözüyle Ercan Kesaldan aynanın kenarındaki fotoğraflar misali hayat arçaları sohbet makamında insan hikâyeleri.